HomePrivacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Privacy Statement Van Marle Connects Executive Search & Interim (VMC)
Als u met ons in contact bent in verband met onze dienstverlening op het vlak van het executive search diensten, netwerkbijeenkomsten en andere marketingactiviteiten, neemt u dan kennis van het volgende.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor VMC Executive Search persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

  • (Potentiële) Opdrachtgevers en medewerkers van opdrachtgevers;
  • (Potentiële) Kandidaten; 
  • (Potentiële) Leveranciers en medewerkers van leveranciers; 
  • Personen die betrokken zijn bij onze activiteiten en dienstverlening, zoals referenten en medewerkers van brancheorganisaties, accountants en andere adviseurs; 
  • Derden die met VMC communiceren;

Welke informatie verzamelen en bewaren we?
Om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn, verzamelen en verwerken wij informatie met betrekking tot individuen (aangeduid als “Persoonlijke gegevens”) waaronder het curriculum vitae (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer nummer, e-mailadres, arbeidsverleden, diploma (s) en andere kwalificaties, talen en andere vaardigheden). Het kan ook gegevens betreffen aangaande leeftijd, nationaliteit en ras (alleen voor zover wettelijk is toegestaan), financiële informatie in relatie tot remuneratie en/of compensatie van onkostenvergoeding en verslag van onze contactgeschiedenis met u en opmerkingen van derden.

Afhankelijk van hoe ver uw kandidatuur vordert, zullen we de nauwkeurigheid van de persoonlijke informatie met betrekking tot de academische en professionele kwalificaties, vaardigheden en kwalificaties, prestaties op het werk controleren of daarvan bevestigen willen vinden. Wij begrijpen de gevoelige aard van dit streven, en zullen niet met een huidige werkgever spreken zonder uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. VMC is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

  • Het leveren van onze executive search dienstverlening; 
  • Het onderhouden van contact en communiceren met personen die betrokken zijn bij onze dienstverlening; 
  • Marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie; 
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten; 
  • Het verbinden van relaties in ons netwerk

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
VMC neemt redelijke en passende veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verlies, misbruik en wijziging van de door VMC verwerkte persoonsgegevens. VMC werkt daartoe onder andere met een markt specifiek (SaaS) CRM-systeem voor de opslag en verwerking van gegevens dat werkt met geavanceerde beveiligingsmethoden op basis van dynamische gegevens en gecodeerde sessie-identificaties en host de Service in een beveiligde serveromgeving die gebruik maakt van een firewall en andere geavanceerde technologie om bescherming te bieden tegen interferentie of toegang van buitenaf. Toegang tot deze applicatie is enkel beschikbaar voor VMC op basis van individueel verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden die telkens moeten worden ingevoerd wanneer VMC zich aanmeldt.

Deze beveiligingen helpen bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang, handhaven de nauwkeurigheid van de gegevens en zorgen voor het juiste gebruik van persoonlijke informatie. Toch is geen enkele wijze van verzending via het internet, of elektronische opslagmethode, honderd procent (100%) veilig. Hoewel deze dienst en andere door VMC gebruikte dataopslag diensten voldoen aan de hoogste technische veiligheidsnormen en compliant zijn aan de strengste veiligheidskaders (CRM audit volgende SSAE 16/18 framework / SOC 1), kunnen wij nooit absolute veiligheid garanderen.

Als u vragen hebt over de beveiliging van onze data, kunt u contact met ons opnemen via info@vanmarleconnects.nl.

Uw rechten
U kunt VMC verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor seminars meer ontvangen? U kunt u dit op ieder moment kenbaar maken via info@vanmarleconnects.nl. U heeft daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door VMC in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing Privacy Statement
VMC behoudt zich het recht voor om deze "privacy statement" aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij significante wijzigingen zal VMC dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze "privacy statement" heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen VMC en enige bezoeker aan deze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen. 


1 december 2019

Search & Interim specialist gezocht in diverse branches?
Neem direct contact op
© 2023 Van Marle Connects, Executive Search & Interim